Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je poglobljen proces raziskovanja sebe, ki se zgodi skozi odnos s terapevtom. Omogoča, da posameznik postopoma vstopa v tesnejši stik s seboj ter pri tem ozavešča svoja vedenja, čustva, misli, občutke in nezavedne vzorce. Poveže se s svojimi potrebami, bolje razume svoje simptome in težave ter pretekle izkušnje, ki narekujejo sedanjost. Posledično v prihodnost vstopa z večjo spontanostjo in zaupanjem vase. V večji meri je lahko prisoten v sedanjem trenutku, kar omogoča boljši odnos do sebe in drugih.

Kdaj in zakaj izbrati psihoterapijo?

V psihoterapijo se je smiselno vključiti, ko se v življenju soočamo z duševnimi težavami, stiskami, različnimi življenjskimi izzivi in spremembami.

Prav tako je psihoterapija primerna za vsakogar, ki želi bolje spoznati sebe in v svoje življenje vnesti več prisotnosti, miru, zadovoljstva ter izpopolnjenosti.

Kako poteka psihoterapija?

Psihoterapija navadno poteka enkrat tedensko v istem terminu in prostoru. Trajanje procesa terapije se prilagodi individualni situaciji in stanju klienta.

Pred začetkom se dogovorimo za uvodni razgovor, kjer si vzamemo čas, da se nekoliko spoznamo ter pogovorimo o vaših pričakovanjih, potrebah in željah. V kolikor se dogovorimo za sodelovanje, določimo fiksen termin srečanj in podpišemo delovni dogovor.

O integrativni psihoterapiji

Integrativna psihoterapija pomeni proces ustvarjanja celote. Nanaša se na integracijo različnih metod, tehnik in pristopov z namenom čimbolj celostne obravnave posameznika.

Črpa iz nekaterih najbolj uveljavljenih in znanstveno podprtih psihoterapevtskih pristopov: psihoanalize, kognitivno-vedenjske psihoterapije, na klienta usmerjene psihoterapije, transakcijske psihoanalize, geštalt psihoterapije, telesne psihoterapije in nekaterih drugih.

Njen cilj je integracija posameznikove osebnosti – čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika, pri čemer upošteva socialne in medosebne vidike. V ospredje postavlja odnos med klientom in psihoterapevtom ter metode, ki temeljijo na spoštovanju klientovega subjektivnega doživljanja.

Proces integracije posamezniku omogoči, da v svet vstopa z občutkom večje svobode, fleksibilnosti in spontanosti.