Sem Neža Uršič, psihologinja in certificirana integrativna psihoterapevtka, vodja sekcije za integrativno psihoterapijo pri društvu SINTA ter zunanja strokovna sodelavka pri Društvu ASPI (društvo za odrasle osebe s spektroavtistično motnjo).

Svoje delo izvajam pod redno supervizijo certificiranih psihoterapevtov ter v skladu z etičnimi kodeksi društva SINTA, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo. V namen osebnega in strokovnega izpopolnjevanja sem vključena v redna izobraževanja ter lasten psihoterapevtski proces.

Po diplomi iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani me je želja po dodatnem strokovnem razvoju vodila v tujino. V Angliji sem preživela tri leta in bila v tem času zaposlena na enoti za mentalno zdravje, kjer sem obravnavala odrasle osebe s različnimi oblikami duševnih motenj. Srečevala sem se predvsem z diagnozami bipolarne motnje, shizofrenije in kronične depresivne motnje. Kasneje sem se aktivno začela ukvarjati tudi z obravnavo oseb z motnjo avtističnega spektra (MAS) na Nacionalnem združenju za avtizem v okrožju Surrey. Kot strokovna podpora otrokom, mladostnikom in njihovim svojcem sem nudila individualna svetovanja, organizirala delavnice in srečanja ter v namen osveščanja javnosti sodelovala na konferencah in dogodkih. 

V tem času sem se vključila tudi v štiriletni študij iz integrativne psihoterapije pri Inštitutu IPSA, kjer sem kasneje pridobila strokovni naziv integrativne psihoterapevtke.

Po vrnitvi v Slovenijo sem postala zunanja strokovna sodelavka pri slovenskem društvu za odrasle osebe z MAS – Društvom ASPI, kjer sem vodila skupine za starše ter tedenske delavnice za mladostnike. Vse do vstopa na samostojno pot sem bila redno zaposlena kot psihologinja v šolstvu, kjer sem obravnavala populacijo osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami ter mladostnike.

Pri svojem delu se srečujem z različnimi težavami in stiskami posameznikov. Med najpogostejšimi in meni domačimi temami so:

  • anksioznost in depresija,
  • težave v odnosih,
  • doživljanje praznine in nesmisla življenja,
  • težave in motnje povezane s stresom in travmo,
  • odvisnosti,
  • motnje hranjenja in prehranjevanja,
  • izgorelost in stres,
  • motnje v nevrološkem razvoju (motnja avtističnega spektra, intelektualna razvojna motnja, komunikacijske motnje.

Pri svojem delu dajem poudarek na delo s telesom, kreativne tehnike ter na razvoj čuječnosti in sočutja.